Pavučina.net > Domů > ETICKÝ KOMPAS – neztratit směr.

ETICKÝ KOMPAS – neztratit směr.

foto_do_clanku_z_prednasek/eticky-kompas.png

Preventivní program pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ.

Popis preventivního programu Etický kompas

Program prevence rizikového chování Etický kompas nabízí základním školám a osmiletým gymnáziím pomoc při realizaci preventivního programu a může vhodně doplnit výuku v jejich rámcových vzdělávacích plánech. Kompas je staletími prověřená topografická pomůcka pomáhající v prostorové orientaci. Etický kompas vychází ze staletími prověřených mravních principů a hodnot, jejichž zdrojem je biblické desatero, a pomáhá žákům zorientovat se v postojích, vztazích a složitostech každodenního života.

Nabízíme komplexní program pro 1. a 2. stupeň. Základní ideou je aktivní zapojení posluchačů do průběhu programu. Podněcujeme aktivitu žáků vhodnými otázkami a příklady, ve kterých mají sami nacházet správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení. Děti se tak stávají aktivními spolutvůrci programu.

K otevření diskuzí nad životními problémy dětí využíváme pestré didaktické pomůcky – příběhy ze života dětí, citáty vrstevníků, videoklipy, obrázky, dotazníky, biblické citáty, jejich oblíbené časopisy a skupinové hry.
V programu pro 1. stupeň lektor používá v některých tématech maňáska a zpívá s dětmi písničky. 
Pro zvýšení efektivity programu požadujeme u 2. stupně výběr nejméně třech témat, což je nezbytné minimum, aby mohly být navázány vztahy a získána důvěra žáků pro otevřenou diskuzi. Pro 1. stupeň doporučujeme v 1. a 2. třídách jedno téma a v dalších ročníc
ích dvě témata pro každou třídu. Dáváme přednost dlouhodobé spolupráci, která umožňuje pracovat se třídou několik let. Jsme schopni nabídnout škole další návaznou prevenci, která bude systémově provázaná s Etickým kompasem, jako jsou další specifická témata, dopolední programy pro tmelení třídního kolektivu, adaptační pobyty a programy pro rodiče žáků.

 

foto_do_clanku_z_prednasek/aja-1.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/aja-3.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/aja-2.jpg

Názvy a stručný obsah témat programu Etický kompas

1. Rozhodování
(Jak dělat správná rozhodnutí? Jak se stavět k morálním rozhodnutím života. Problém dobra a zla. Jak si mladí lidé vytváří svůj názor na to, co je správné a co špatné?)

2. Image & charakter
(Pro mladé lidi je dnes čím dál tím důležitější vnější vzhled po vzoru „velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. Sebepřijetí. Být in za každou cenu?

3. Kdo jsem?
(Jak se cítí dospívající? Změny osobnosti, postojů, hodnot a životním stylu. Experimenty v dospívání. Konflikty s rodiči, jak se jim vyhnout a jak je řešit? Jsem důležitý, a kam směřuji?)

4. Přátelství
(Jak má vypadat opravdový přítel? Co charakterizuje dobrého přítele? Potřeba empatie a naslouchání. Věrnost anebo čestnost?)

5. Rodina
(Modely rodin. Šťastné rodiny. Povinnosti v rodině. Zklamání v rodičích. Nešťastné rodiny. Rozvod rodičů. Týrání v rodině. Odpuštění.)

6. Peníze
(Mění peníze život člověka – jak? Základy finanční gramotnosti. Problém dluhů. Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.)

7. Síla slova
(Mají slova sílu? Jak mohou ublížit, jak mohou pomoci? Je správné někdy lhát? Důvody pro lhaní? Jak používat slova.) 

8. Předsudky - rasismus

(Jsou si lidé rovni? Soudíme někoho dříve, než ho poznáme? Problém rasismu. Jak tomu předcházet.)

9. Potřeba těla & PPP
(Potřeby našeho těla? Kde nejvíce strádáme a proč? Odpočinek, nezdravé stravování, energy nápoje. Poruchy přijmu potravy. Co mohu udělat pozitivního pro své tělo?)

 

10. Alkohol & kouření
(Rizikové pití. Alkoholismus & opilství. Důsledky alkoholismu. Kouření – naivita & fakta. Asertivní techniky odmítnutí.)

11. Bolest a utrpení
(Bolest a utrpení v životě člověka. V čem nás může bolest posunout? Kdo za to může? Proč zrovna já? To bych nikdy neudělal. Těžké životní osudy některých lidí. Jak pomoci trpícím?)


12. Stáří, děs nebo výsada?
(Kdy začíná stáří? Problémy starých lidí? Jak jim pomoci? Otázky eutanazie a smrti. Tři rozměry lidské bytosti).

 

13. Jiná nemoc – šikana & kyberšikana.
(Nemoc kolektivu. Co udělat pro dobré vztahy ve třídě? Šikana - Kyberšikana. Jak se projevuje? Internet a soc. sítě. Kybergrooming - Sexting - Slapping. Jak se chránit a jak se bránit.)foto_do_clanku_z_prednasek/ed_8.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/ed_4.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/ed_10.jpg

foto_do_clanku_z_prednasek/ed_5.jpg foto_do_clanku_z_prednasek/ed_7.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/ed-petra-3.jpg

 

Garanti programů

Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky na Ostravské univerzitě.

PhDr. Bedřich Kostlan

psycholog se zaměřením na psychologickou diagnostiku a poradenství pro děti s poruchami chování.

 

Reference škol na naše programy ZDE

 

Finanční zatížení školy

Spoluúčast školy na financování programu je individuální. Cena za jeden 2 hodinový program je 400 - 600 Kč. Nechceme, aby finance byly překážkou pro uskutečnění programu, proto je naší snahou najít vhodné řešení pro obě strany.

Jak program objednat?

Pokud máte zájem objednat pro vaši školu program Etický kompas nebo jiný námi nabízený program, kontaktujte nás prosím.
Kontakt: Ivo Neuvirt , Pavučina o.p.s.,
Bořivojova 29, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel: 774 623 316, mail: prevence@pavucina.net


Lektoři (pro Ostravu a okolí) - jejich kvalifikace a dosavadní zkušenosti


Ivo Neuvirt

tel.: 774 623 316   mail: ivo.neuvirt@pavucina.net

 

Zaměstnanec společnosti od 1. 6. 2005
 • Od června 2005 jako lektor IN Network (NMP) a ACET oslovil přes 8000 žáků přednáškami „SEX, AIDS A VZTAHY“
 • Stáž v KAM (Křesťanská akademie mladých) – program pro pracovníky s mládeží
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin při různých příležitostech (kontaktní práce s dětmi a mladými lidmi, vedoucí volnočasových aktivit v Pavučina o. s. Den, dětské tábory, kluby pro děti, dorost a diskusní kluby pro mládež)
 • Instruktor a realizátor zážitkových programů pro stmelení kolektivu třídy (adaptační pobyty pro 6. třídy ZŠ)
 • Instruktor nízkých lanových aktivit (lanové programy v přírodě)
 • Výškový specialista - průvodce (speleotechnika)
 • Certifikovaný kurz - Metoda zážitkové pedagogiky
Přednášky ACET: od května 2006 realizace 270 přednášek
Přednášky Etických díllen: od září 2006 realizace 460 přednášek
Během lektorské činnosti již Ivo Neuvirt oslovil 9539 dětí.

Dosažené vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání - obor sociální činnost

 

 

Ing. Dana Eliášová

mail: dana.eliasova@pavucina.net


Zaměstnancem společnosti.
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin při různých příležitostech (kontaktní práce s dětmi a mladými lidmi, kluby pro maminky s děti, dorost a diskusní kluby pro mládež)

Dosažené vzdělání:
Vysokoškolské

 

Externí lektoři (oblast Frýdek - Místek) - jejich kvalifikace a dosavadní zkušenosti


Bc. Petra Mecnerová

tel.:605 237 759   mail: petra.mecnerova@pavucina.net

 

 • Dokončené bakalářské studium v oboru „sociální práce, sociální politika a psychologie“
 • Od roku 2004 – 2010 lektor ACET  „Sex, AIDS a vztahy“
 • Od roku 2005 - 2010 lektor Etických dílen
 • Od roku 2004 jsem oslovila přes 3300 dětí z 11 základních škol v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí
 • V letech 2010 – 2017 lektor primárně preventivního programu Kompásek pro I. stupeň ZŠ v ZŠ Baška
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin (vedení vodáckého oddílu, práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, práce v MŠ, organizace dětských dní, letních táborů, víkendových akcí, vedení kurzu „Metoda dobrého startu“)

V případě zájmu o tyto programy ve FM kontaktujte prosím osobně naši lektorku.

Nabídkový list pro školy ve FM ke stažení: ZDEfoto_do_clanku_z_prednasek/ed-petra-2.jpg foto_do_clanku_z_prednasek/ed_3.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/ed_11.jpg