Pavučina.net > Domů > Adaptační pobyty Pavučiny (APP)

Adaptační pobyty Pavučiny (APP)

Adaptační pobyty Pavučiny (APP)

Víkendové pobyty ke stmelení kolektivu pro
5. – 6. třídy základních škol.

Proč APP?


Žáci prvního stupně, kteří přecházejí do druhého stupně základních škol se často dostávají do nového kolektivu. Zároveň se děti seznamují s novým způsobem výuky a také se vzájemně poznávají. To s sebou nese poměrně dlouhé vytváření třídního kolektivu a mnoho komunikačních i kázeňských problémů.
První oblasti je změna třídního učitele, který žáky osobně nezná Do jisté míry neví, jak se děti projevují a jaké jsou jejich silné i slabé stránky. 
Druhou oblastí je  pro mnohé žáky i nový kolektiv, tedy noví žáci, kteří jakoby narušuji stávající komunitu třídy.  Zasahuje do toho  i změna třídního učitele, který je pro žáky novou osobou, se kterou mají strávit několik dalších let ve škole.Cíl APP:
  • stmelení kolektivu třídy
  • prohloubení vzájemných vztahů žáků mezi sebou i žáků vůči novému třídnímu učiteli.
  • pomoci třídnímu učiteli vidět děti prostřednictvím programu APP v krizových situacích a tak se lépe připravit na individuální přístup žákům.

Ukazatele úspěchu:
  • Stmelený kolektiv, se bude vzájemně oslovovat jménem, bude rád spolu a bude si vzájemně pomáhat.
  • Učitel bude pro žáky osobou, ke které budou mít důvěru a se kterým budou rádi.
  • Osobnější a individuálnější přístup třídního učitele k žákům.

Jak  dosáhneme stanovených cílů:
K dosažení stanovených cílů chcevyužíváme víkendový pobyt  APP v rekreačním středisku v přírodě na začátku školního roku.
Náplní APP jsou outdoorové aktivity, nízké lanové aktivity,  psycho hry, hry na rozvoj kreativity, besedy ve skupinách a poznávací večery. To vše pod vedením zkušených lektorů v oblasti volnočasových aktivit a speciální pedagogiky.  Na požádání zašlem hrubou kostru pobytu. Program APP je možné upravit dle specifických požadavků školy.
Pokud máte zájem uspořádat pro vaši školu APP, kontaktujte nás.
Ivo Neuvirt
tel.: 774 623 316
mail: ivo.neuvirt@pavucina.net


Reakce škol na APP: