Pavučina.net > Domů > Beseda na téma: AIDS - VZTAHY - SEXUALITA

Beseda na téma: AIDS - VZTAHY - SEXUALITA

Přednáška pro 9. třídy základních škol a pro střední školy.

 

Nabízíme vaší škole prostřednictvím našeho lektora přednášku  na téma "AIDS - vztahy - sexualita". Tuto přednášku vyslechlo už 1 000 000 studentů na školách a učilištích po celé České republice.

Všude byla pozitivně přijímána žáky i učiteli. Přednáška trvá dvě vyučovací hodiny.
Na uskutečnění dvouhodinového programů požadujeme alespoň částečnou možnost zatemnění místnosti, ve které bude přednáška probíhat, z důvodu použití multimediální prezentace.
Spoluúčast školy na financování programu je individuální. Cena za jeden 2 hodinový program je 300 - 600 Kč. Nechceme, aby finance byly překážkou pro uskutečnění programu, proto je naší snahou najít vhodné řešení pro obě strany.

 

foto_do_clanku_z_prednaseksex_8.jpgfoto_do_clanku_z_prednaseksex_2.jpg


V první hodině hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Přednáška představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Přednáška také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že pa-nenství je vzácný dar pro milovaného člověka.

foto_do_clanku_z_prednaseksex_3.jpgfoto_do_clanku_z_prednaseksex_4.jpg


Ve druhé hodině hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy.

foto_do_clanku_z_prednaseksex_5.jpgfoto_do_clanku_z_prednaseksex_6.jpg

Velice často se setkáváme s tím, že za námi studenti přicházejí a otevírají nám svá srdce. Hovoří o svých problémech - např. o znásilnění, zneužití, o závislos-tech na drogách…
Účast pedagogů na přednášce je vítána.Jak lze objednat přednášku?
Pokud máte zájem objednat pro vaši školu přednášku "Sex, AIDS, vztahy"  kontaktujte prosím našeho lektora (pro Ostravu a okolí) Iva Neuvirta tel: 774 623 316